Welcome, Guest [Login]
Language
au zh ja

連絡先

Tony’s Tuna International

電話 +61 8 8682 2266
ファクシミリ +61 8 8683 0646
Eメール tuna@tonystuna.com.au

住所: 12 Pine Freezers Road
Port Lincoln 5606
South Australia
AUSTRALIA

私書箱: PO Box 1196
Port Lincoln 5606
South Australia
AUSTRALIA

お問い合わせ

次のフォームにご記入ください。(*)の欄は必須です。

氏名*
Eメール*
電話
質問

最高経営責任者
Tony Santic
Eメール:  tony@tonystuna.com.au

ジェネラル マネジャー
Tony Tedesco
Eメール:  tony.tedesco@tonystuna.com.au

養殖場マネジャー 
Tony Octoman
Eメール:  tonyoctoman@tonystuna.com.au

工場運営マネージャー 
Paul Laube
Eメール:  factory@tonystuna.com.au


業務マネジャー
Mick Dyer
Eメール:  dycraft@bigpond.com

船舶保守マネジャー
Pat Honner

財務・総務マネージャー
Sondra Morton
Eメール:  sondra@tonystuna.com.au