Welcome, Guest [Login]
Language
au zh ja
 

連絡先

 
   
     
       
         

Tony’s Tuna International

         電話 +61 8 8682 2266
         ファクシミリ +61 8 8683 0646
         Eメール tuna@tonystuna.com.au          

         

住所: 12 Pine Freezers Road
           Port Lincoln  5606
           South Australia
           AUSTRALIA

         

私書箱: PO Box 1196
           Port Lincoln  5606
           South Australia
           AUSTRALIA
         

       
     
     
       
         

お問い合わせ

      次のフォームにご記入ください。(*)の欄は必須です。          
           
                                                                                                                                                                                                                                                                       
氏名*
Eメール*
電話
質問                  
                 
         
       
     
     
           
     
       
         

最高経営責任者
           Tony Santic
           Eメール:  tony@tonystuna.com.au

         

ジェネラル マネジャー
           Andrew Wilkinson
           Eメール:  andrew@tonystuna.com.au

         

養殖場マネジャー 
           Tony Octoman
           Eメール:  tonyoctoman@tonystuna.com.au

         


         

     
     
       
         

業務マネジャー
           Mick Dyer
           Eメール:  dycraft@bigpond.com

         

船舶保守マネジャー
           Pat Honner
         

         

財務・総務マネージャー
           Sondra Morton
           Eメール:  sondra@tonystuna.com.au